K vaším cestám

 |  Rýchly kontakt + 421 945 888 888

Všeobecné podmienky

POTREBNÉ DOKLADY PRE PRENÁJOM VOZIDLA:

 FYZICKÁ OSOBA:

  • Platný občiansky preukaz, prípadne pas
  • Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)
  • Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta)
  • Minimálny vek vodiča - 23 rokov
PRÁVNICKÁ OSOBA:
  • Platný výpis z obchodného registra
  • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

 

Rezervácia vozidla

Rezervácia vozidla sa vykonáva na základe vyplnenia rezervačného formulára, ktorý sa nachádza pri jednotlivých vozidlách alebo v sekcii rezervácia. Po odoslaní vyplneného rezervačného formulára, obdržíte potvrdzujúci email o prijatí rezervácie s následnou cenovou ponukou za prenájom vozidla.

Cestovanie do zahraničia prenajatým vozidlom

Cestovanie do zahraničia prenajatým vozidlom z našej autopožičovne je povolené do krajín Európskej Únie. Pokiaľ si prajete cestovať do zahraničia s našim vozidlom, musíte obdržať písomný súhlas od spoločnosti AUTO-RENTAL s.r.o., ktorá toto potvrdí na zmluve.

Jednosmerný prenájom vozidla

Pri odovzdaní prenajatého vozidla po ukončení doby prenájmu v inej pobočke autopožičovne AUTO-RENTAL s.r.o., sa účtuje poplatok za jednosmerné zapožičanie vozidla. Výška poplatku je v závislosti na vzdialenosti medzi pobočkami autopožičovne, kde bolo vozidlo odovzdané do prenájmu a kde vrátené po ukončení prenájmu. O presnej výške poplatku sa informujte v našej pobočke.

Pohonné látky

Všetky vozidlá odovzdávané zákazníkovi do prenájmu sú natankované s plnou nádržou. Žiadame zákazníkov o vrátenie vozidla s plnou nádržou požadovaných pohonných látok. Pokiaľ bude vozidlo vrátené s nedostatkom pohonných látok a nádrž nebude plná, bude účtovaný jednorazový poplatok vo vyške 50,00 € k cene chýbajúcich pohonných látok.

Minimálna doba prenájmu vozidla a čas nájmu

Minimálna doba prenájmu vozidla je 1 deň / 24 hodín Jednodňové zapožičanie vozidla zodpovedá 24 hodinám od prevzatia vozidla. Kulantný čas pre vrátenie vozidla je 60 minút po uplynutí doby prenájmu. Pokiaľ sa vozidlo vráti po uplynutí kulantného času, pripočítava sa k prenájmu vozidla automaticky ďalší deň prenájmu.

Víkendový prenájom vozidla

Vozidlá si môžete prenajať za zvýhodnených cenových podmienok na víkend. Zvýhodnený víkendový prenájom vozidla začína v piatok od 10.00 hodiny a končí v pondelok o 10.00 hodine ráno. Víkendový prenájom sa vzťahuje len na osobné vozidlá ktoré nie sú v akcii.

Prenájom / vrátenie vozidla mimo pracovnej doby autopožičovne

Vozidlo je možné si prenajať / vrátiť mimo otváracích hodín našej autopožičovne, alebo na požiadanie v inom čase, ako aj počas štátnych sviatkov. Účtuje sa vždy  jednorazový poplatok. Všetky poplatky nájdete TU.

Spoluúčasť pri poškodení prenajatého vozidla

Spoluúčasť za poškodenie prenajatého vozidla, za poškodenie pri dopravnej nehode, alebo pri odcudzení vozidla je 170,- € /5% alebo 300,- € /10%, vždy podľa kategórie prenajatého vozidla a podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok AUTO-RENTAL. V prípade zakúpenia si plného poistenia cez našu spoločnosť je spoluúčasť 0 €, 0%.  Za každú škodu na vozidle, t.j. poškodenie exteriéru alebo interiéru vozidla počas doby prenájmu, sa účtuje aj poplatok za spracovanie škodovej udalosti, ktorého výška závisí od rozsahu a závažnosti spôsobenej škody, maximálne však do výšky spoluúčasti. Všetky ďalšie podrobnosti sú špecifikované v obchodných podmienkach spoločnosti AUTO-RENTAL.s.r.o.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za prenájom prebieha prostredníctvom platobnej/kreditnej karty, avšak v ojedinelých prípadoch je možné po vzájomnej dohode vopred platbu realizovať aj v hotovosti.  Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. V prípade platby kreditnou kartou nájomca hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte (na blokáciu vratnej zálohy nie je možné použiť plat.kartu VISA ELEKTRON a MAESTRO). Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

Služba prenájmu vozidla s vodičom

Poskytujeme možnosť prenájmu vozidla s vodičom. O možnostiach a príslušných poplatkoch spojených s uvedenou službou sa informujte v našich pobočkách autopožičovne.

Poistné krytie a ochrana proti krádeži vozidla

Naše vozidlá sú poistené voči škodám s plným krytím a chránené proti krádeži. Avšak pri zneužití prenajatého vozidla k páchaniu trestnej činnosti, alebo použití prenajatého vozidla z nedbanlivosti (po konzumácii drog, alkoholu, alebo iných omamných látok) a následne vzniku škodovej udalosti, zodpovedá zákazník v plnom rozsahu za vzniknuté škody na vozidle a za škody spôsobené tretej strane. Zákazník je povinný vždy a za každých okolností zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu vo vozidle dostupnými zabezpečovacími zariadeniami. Je zakázané uschovávať doklady a kľúče od vozidla počas neprítomnosti nájomcu vo vozidle. Za všetky škody spôsobené porušením uvedeného zodpovedá v plnej miere nájomca vozidla. Plné znenie podmienok prenájmu vozidiel je k dispozícii vo všetkých pobočkách autopožičovne AUTO-RENTAL.s.r.o. a ako súčasť zmluvy o prenájme vozidla.

 

Prevádzkový čas autopožičovne je 365 dní v roku, počas pracovných dní od 8.00 - 20.00 a počas víkendov od 10.00-18.00, v ostatných časoch po individuálnej dohode. Autopožičovňa AUTO-RENTAL má už cenách prenájmu zahrnuté kompletné havarijné a zákonné poistenie vozidiel pre štáty EÚ, pneumatiky podľa sezóny, diaľničnú nálepku pre SR. K cenám uvedeným v našom cenníku sa už neúčtujú žiadne ďalšie (skryté) poplatky.

 

AUTO-RENTAL

Naša autopožičovňa sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti krátkodobého a dlhodobého prenájmu vozidiel, operatívneho leasingu a prepravy osôb.

K vaším cestám